Влез с профил за дилърски цени!

Цени

Всички цени са без ДДС!

 

След вход в системата, ще виждате цени, отговарящи на Вашия дилърски статус.

 

Всички продукти с 0.00лв са налични на склад, но с все още невъведени цени. Попитайте за цена по телефона.

Вижте още

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА WWW.AQCTONER.BG 
 
Кои сме ние:
Тази интернет страница www.aqctoner.bg е собственост на Полимакс 55 ООД, гр.София, адрес по регистрация: бул. Евлоги и Христо Георгиеви 70, ЕИК: 835028348.
 
Искаме да Ви информираме за начина, по който събираме и обработваме Вашите лични данни, както и за Вашите права. Стремежът ни е да Ви предоставим достъпна и полезна информация на интернет сайта си. 
 
Затова променихме нашата политика за защита на личните данни в по-прозрачна, разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и GDPR Регламент (ЕС) 2016/679  на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.
 
 
Какво представляват лични данни:
Лични данни са всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (като електронен адрес, имена, възраст, дата на раждане, телефон и други).
 
Лични данни, разкриващи раса или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и обработка на генетични данни, биометрични данни с цел еднозначно идентифициране на физическо лице, здравето или данните относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице са специална категория лични данни. Полимакс 55 ООД не събира и обработва такава информация за Вас.
 
Събиране и използване на лични данни:
Полимакс 55 ООД събира, използва, съхранява и обработва личните Ви данни, които са нужни за изпълнение на предоставяне на услугите и стоките на Полимакс 55 ООД. Данните Ви служат за управление на Вашия профил в интернет страницата ни и управление на Вашите поръчки.
 
 
Какви лични данни събираме:
- При създаване на Профил, регистриране на интернет страницата ни, купуване продукт, сключване на договор - имената Ви; електронния Ви адрес; адрес за доставка на поръчаните от Вас стоки;
- За управление на достъп и идентифициране на профила Ви – електронен адрес и парола;
- Детайли за плащане и защита на данните Ви, свързани с плащането – електронен адрес, номер на клиент, номер на телефон, адрес за фактура, адрес за доставка, информация, свързана със средството за плащане, сума на покупката и честота на извършваните покупки;
- За издаване на фактура и обработването й – имената Ви, адрес за фактура, адрес на доставка, електронен адрес, използвано средство за плащане, сума на плащането и продукт/и, дата на покупката;
 
На какво основание и за какви цели обработваме Вашите лични данни
Основните дейности, цели и основания, които са свързани с обработване на личните данни за Полимакс 55 ООД са:
 
- Дейности по управление на електронния ни магазин:
-- Данни за целите на изпълнение на направена поръчка/и от електронния магазин на Полимакс 55 ООД на основание сключването на договор;
-- Осчетоводяване и фактуриране на покупките и електронния магазин на основание законовото ни задължение за това;
- Дейности по управление на Вашия профил на интернет страницата ни:
-- Данни, свързани с управление на достъпа Ви (идентификация), на основание Вашето дадено съгласие;
- Маркетинг дейности на Дружеството на основание дадено съгласие.
Личната информация, която събираме, ни позволява да Ви държим в течение относно най-новите ни продукти и предстоящи събития. Тя ни помага и да подобрим услугите, съдържанието и рекламата ни. В случай че не желаете да фигурирате в списъка ни с адреси, можете да се отпишете по всяко време като актуализирате предпочитанията си в профила и на интернет страницата.
 
Използваме лична информация, защото тя ни помага в разработването, доставката и усъвършенстването на продуктите, услугите, съдържанието и рекламата ни.
 
Възможно е периодично да използваме личната Ви информация, за да изпращаме важни съобщения като известия относно покупките Ви и промени в правилата, условията и различните ни политики.
 
В допълнение Вашите данни се обработват от Полимакс 55 ООД и за целите на:
 
- Установяване на рекламации, свързани с продукти на Полимакс 55 ООД, на основание легитимния интерес;
- Въпроси, отправени към нас, свързани с продукти, на основание съгласието Ви;
 
Какво са бисквитки (Cookies) и тяхната употреба:
 
Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашия интернет браузър (данни за използван език, време на връзка, посетени интернет страници) или твърд диск при посещение на сайта. Ние можем да ги използваме във връзка с последните Ви посещения, за да подобрим и улесним Вашето търсене. 
 
Какви бисквитки се използват от Полимакс 55 ООД?
Интернет страницата използва бисквитки за да улесни навигацията Ви. Следните бисквитки се използват:
 
- Бисквитки, необходими за функциониране на Вашето търсене, които Ви дават възможност да използвате основните функционалности като управление на „пазарна кошница“ и поддържат възможна идентификация Ви през цялото търсене;
- Персонализиращи бисквитки, които Ви дават възможност да посещавате интернет страниците по персонализиран начин според предишните Ви посещения, покупки и др. Позволяват Ви да намерите по-бързо офертите, които най-много Ви подхождат;
 
Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. Ако желаете да се възползвате от тези функции, моля обърнете се към производителя на Вашия интернет браузър.
 
Ако забраните запаметяването на бисквитки или изтриете запаметени вече такива в зависимост от вида им, е възможно да се наруши функционирането на сайта.
 
 
Разкриване на Вашите лични данни:
В дадени случаи Полимакс 55 ООД може да разкрива определена лична информация пред подизпълнители, които работят с нас като предоставят продукти и услуги, свързани с дейността на Дружеството. 
 
За случаите, в които Полимакс 55 ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Полимакс 55 ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. Вашите данни се считат за поверителни и за нашите партньори.
 
Възможно е да се наложи – по закон, при съдебен процес, при съдебен спор и/или по заявка от страна на обществени и правителствени органи в или извън Вашата страна на местоживеене – Полимакс 55 ООД да разкрие личната Ви информация. Възможно е и да разкрием информация за Вас, ако установим, че за целите на националната сигурност, правоприлагането или други проблеми от обществена значимост, такова разкриване е необходимо или уместно.
 
Трансфер в трети страни:
Полимакс 55 ООД не прехвърля данните Ви в трети страни извън ЕС като правило.
 
Защита на личната информация:
Полимакс 55 ООД взима предпазни мерки – включващи административни, технически и физически мерки – за да защити личната Ви информация от загуба, кражба и злоупотреба, както и от неоторизиран достъп, разкриване, промяна или унищожаване.
 
Онлайн услугата – ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН използва кодиране чрез защитени способи на всички уеб страници, на които се събира лична информация.
 
 
Съдържание, генерирано от потребителя и социални мрежи:
Когато публикувате във социални мрежи, личната информация, която споделяте, е видима за други потребители и може да бъде четена, събирана или използвана от тях. Вие носите отговорност за личната информация, която изберете да предоставите в тези случаи.
 
Всички служители на Полимакс 55 ООД са задължени да опазват поверителността на информацията Ви, както и да спазват приложимите организационни и технически мерки за защитата й. Достъпът до данните Ви е ограничен на принципа на необходимост за извършване на задълженията си.
 
За случаите, в които Полимакс 55 ООД споделя информация за Вас с трети лица – доставчици на Полимакс 55 ООД, Дружеството има механизми, с които гарантира, че те предоставят ниво на защита на данните според уговорения стандарт за това. 
 
Съхранение на личната Ви информация:
Ще задържим личната ви информация за период, необходим да бъдат изпълнени целите, изложени в настоящата Политика за защита на личните данни, освен ако по закон не се изисква да я задържим за по-дълъг период. Според вида данни и целите, за които са събрани, е определен срок за съхранение, с изтичането на който информацията се изтрива окончателно.
 
Вашите права във връзка с личните Ви данни:
Предоставяйки Ваши лични данни на Полимакс 55 ООД, Вие можете по всяко време да:
 
- проверите точността, пълнотата и актуалността на информацията Ви за контакт, като влезете във Вашия профил в интернет страницата на Полимакс 55 ООД;
- изискате право на достъп до личните Ви данни, обработвани от Полимакс 55 ООД;
- изискате право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
- изискате право на преносимост на данните в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;
- изискате правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
- изискате право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации и др.;
- изискате право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.
Ако искате да упражните правата си или да изявите отказ от получаване на електронния бюлетин и други маркетингови комуникации, може да се свържете с нас чрез изпращане на съобщение на [email protected]
 
 
Деца:
Не събираме лична информация от деца на възраст под 16 години. Ако научим, че сме събрали лична информация на дете на възраст под 16 години, ще предприемем стъпки, за да изтрием информацията възможно най-скоро. 
 
Валидност и актуализиране на политиката:
Нашата политика за защита на личните данни може да бъде актуализирана периодично. При промяна в настоящата политика, на уеб сайта ни ще бъде публикувано съобщение, както и актуализираната Политика за защита на личните данни.
 
Данни за контакт:
Ако желаете да се свържете с нас по въпроси относно политиката ни за защита на личните данни, използвайте имейл адрес: [email protected] 
 
Настоящата политика е в сила от 25.05.2018 г.
Последно изменение на 25.05.2018 г